Česká média
logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Jak jsem potkal Mílu Kučeru

07. srpna 2018 / Pavel Foltán
C´est la vie … a smrt k němu patří. Stejně, jako patří život ke smrti. Jedno bez druhého by ani nemohlo existovat. Přirozeně. A já, i mí vrstevníci už jsme ve věku, kdy čas od času někdo z našich kamarádů a přátel odejde na věčnost. Takový je život. Mílu Kučeru jsem potkal u divadla. Míla, coby rodilý Východočech (narozen v Chlumci nad Cidlinou) byl po desítky let režisérem a pak i šéfem Východočeského divadla v Pardubicích a já byl asi od roku 1981 externě v tehdejším Divadle batří Mrštíků v Brně (čili nynější Městské divadlo Brno), přičemž dvě tehdy vedoucí osobnosti DbM, tedy pan režisér a principál Milan Pásek a pan režisér a muzikant Pravoš Nebeský přišli do Brna s úkolem založit tam skutečně kvalitní profesionální divadelní scénu. A oba přišli právě z východních Čech, kde před tím oba položili pevné základy pro dobrou budoucnost divadla v Hradci Králové i v Pardubicích, takže mezi Brnem, Hradcem a Pardubicemi byl dobrý grunt i ve vztazích, což přinášelo i řadu osobních setkání, spoluprací a dalších příležitostí poznat zajímavé profíky a něco se přiučit. A já měl tu možnost už tehdy a jsem rád, že jsem to mohl zažít. Takže na divadle jsem se setkal poprvé i s Mílou a setkávali jsme se dál, když Míla přijel pracovně do Brna, anebo když jsem já hrál v Hradci, anebo v Pardubicích, což nebylo zase až tak zřídkakdy, protože kromě toho j.h. divadelního angažmá jsem se od začátku 80. let živil i jako profesionální písničkář. Míly jsem si vážil už jako divadelníka. Celý článek

Miloslav Kučera exkluzivně pro Česká média

05. srpna 2018 / Jan Mrzena
(Poznámka redakce - rozhovor Janu Mrzenovi poskytl Miloslav Kučera na jaře roku 2017. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení). Významné životní jubileum slaví dnes Miloslav Kučera. Sociálně demokratický politik, který v letech 1996 – 2011 formoval českou mediální politiku. Odborník, který spolupracoval s ministry Pavlem Dostálem i Vítězslavem Jandákem, žije dnes v politickém důchodu v Pardubicích. Mediální scénu i dění v sociální demokracii však pozorně sleduje stále. Sice se veřejně již neangažuje, avšak pro Česká média poskytl exkluzivní rozhovor. Opravdu je Vám 75? Bohudík nebo bohužel opravdu je. Smějete se v Pardubicích jen při divadelním festivalu? Humoru si užíváme stejně jako našeho perníku. Smějeme se v době trvání Grandfestivalu smíchu a pak po zbytek roku…třeba při jednáních městského zastupitelstva-ale to je smích skrze slzy. Vzpomenete si ještě na televizní krizi? Co se Vám z té doby dnes vybaví? Nerad na televizní krizi vzpomínám. Na tu splašenou situaci se prostě zapomenout nedá. Ale politické střety prostě k práci politiků patří. A co se mi na první dobrou vybaví? Tady budu trošku osobní a ostřejší. Mnozí televizáci se v té době chovali jako utržení ze řetězu. Naštěstí je to už šestnáct let a hrany se obrousily. Co se od té doby změnilo? Po pravdě řečeno ani nevím. Komerční a veřejnoprávní média se stále perou o své místo na slunci, každý chvilku tahá pilku, politici řeší politiku, lidé pak hlavně své věci a život si běží svým tempem dál. Minimálně poslední rok se znovu o Českou televizi bojuje. Jen jinak, než tehdy. Celkově mi připadá svět tvrdší a jakoby se dobrovolně řítil do záhuby. Před pěti lety jste pracoval na Zelené knize - podrobném sociálně demokratickém programu v oblasti kultury (tedy i médií). Jaký měla další osud?  Kdo převzal programovou štafetu? Bohužel mne v roce 2013 postihla mozková mrtvice a od té doby na tom nepracuji. Pokud vím, kulturní komise při lidovém domě pracovala půldruhého roku na kulturní vizi dlouhodobého programu. Na její podklady a připomínky, bohužel, nikdy nikdo z vedení sociální demokracie nereagoval. Nakonec bylo shledáno, že na stejném tématu souběžně pracoval nám neznámý tým. A jeho verze programu byla vedením strany akceptována, zatímco názor odborníků - členů kulturní komise byl ignorován. V Zelené knize bylo o médiích například uvedeno "Na utváření kulturních i morálních hodnot ve společnosti mají velký vliv hromadné sdělovací prostředky a mediální průmysl vůbec (televize, internet, rozhlas, periodický tisk)“. Jak se jim to v našich podmínkách daří? Téma je složitější, než obsah Vašeho dotazu. Zjednodušeně se ale dá říct, že veřejnoprávním médiím se to jakž takž daří. Až na některé výjimky. Komerční média však nemohou překročit svůj stín a ani se o to nesnaží. S informacemi i programem nakládají tak, aby si v prvním plánu zajistili ziskovost. Ještě jednou za Zelené knihy - "U veřejnoprávních médií navrhujeme zpřesnit legislativní zakotvení podpory kulturních hodnot jako trvalou a nezpochybnitelnou součást veřejné služby a dále důsledně uplatňovat etické kodexy médií veřejné služby."  Sledujete Českou televizi a Český rozhlas? Je pro ně v současné době zmíněné téma aktuální? Veřejnoprávní média sleduji trvale. Koneckonců jsem plátce koncesionářského poplatku. Zpřesnění zakotvení jejich podpory kulturních hodnot a důsledné uplatňování etických kodexů mi i po těch pěti letech přijde jako potřebné. V zemích, ve kterých Český rozhlas a Česká televize hledají vzory pro svou legislativu i pro vysílané formáty, je to běžné. Prostě tak to má být. Jaká je podle Vás dnešní role veřejnoprávních médií u nás? Mají dodržovat právně definovaný vztah ke společnosti. Musí dělat kvalitní vyvážné zpravodajství, poskytovat širokou programovou nabídku pro všechny, podporovat dobré filmy a být lídrem v nových technologiích. Podotýkám, že se jim to, až na drobné vyjímky, naštěstí celkem daří. V roce 2001 jste byl aktivní při vzniku tehdy nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Funguje dones, jeho úpravy byly za 15 let jen minimální. Sledujete boj o jeho aktuální novelu? Ten zákon popisuje především regulaci vysílání. Musí vážit míru regulace, aby některé subjekty působící na mediální scéně nebyly znevýhodněny oproti druhým. To je složitý problém, jeho jádro se navíc v čase mění. Jednání o novele samozřejmě sleduji. Informace mám hlavně z internetu. Aktuální novela mi připadá normální, spíše opravdu technická. Nevidím v ní nic politického. Jen sněmovna musí najít rovnováhu, aby všichni mediální hráči měli pokud možno stejné podmínky. Na závěr se jubilantům sluší popřát pevné zdraví a vše dobré. Zkusme to obrátit - co by jubilant popřál Českým médiím a co českým médiím? Co popřát českým médiím? Aby nepodléhala politickým tlakům a uchránila si svou svobodu a nezávislost. A Českým médiím? Jen všechno nejlepší! Děkuji Vám za rozhovor. Celý článek

Zápisník radního ČTK – díl 3

01. srpna 2018 / Petr Žantovský
Původně jsem myslel, že tento další díl zápisníku nebudu muset hned tak psát, neboť organizační problémy v Radě ČTK doznaly jistého posunu a vyústí na řádném zasedání rady 29.8., a proto jsem pt. čtenáře nechtěl do té doby obtěžovat nějakými průběžnými detaily. Navíc je čas prázdnin, že, okurková sezóna. To je však také čas, kdy mnozí novináři takříkajíc nemají do čeho píchnout, na „velké“ politické scéně se toho zas tak moc neděje, pravda kromě odstřelu dvou (a skoro tří) ministrů. Nějaké to letní téma navíc neuškodí. A tak se našlo. Server Hlídací pes.org se už delší dobu umanutě zabývá mojí osobou. Nemyslím, že by mi tento mediální zájem způsoboval nějaké pocity. Ale když už něco do veřejného prostoru zazní, musím na to reagovat, i když bych mnohem raději dělal jiné věci, třeba i v rámci svých povinností v Radě ČTK. Celý článek

Radní ČTK Žantovský hájí zaměstnání své ženy v rozhlase. Možná tím ale porušuje zákon

01. srpna 2018 / Vojtěch Berger
Radní ČTK Petr Žantovský i jeho manželka působí v Českém rozhlase. On jako externí moderátor a komentátor, ona jako interní zaměstnanec – režisérka. Mít zaměstnanecký poměr v médiích ale Zákon o ČTK jak radním, tak osobám jim blízkým zakazuje. Sám Žantovský jakékoli pochybení odmítá. Odborník na mediální právo a spolupracovník redakce HlídacíPes.org Aleš Rozehnal ale v jednání radního a jeho ženy vidí problém. Petra Žantovského můžou posluchači slyšet vždy v rozmezí několika týdnů na stanici Český rozhlas – Plus coby moderátora pořadu Hovory. Teď v létě navíc jednou týdně moderuje i hodinové debaty na stanici Dvojka s podtitulem „Velcí Slováci v českých dějinách“. Celý článek

Je v ČTK skutečně každá Rada drahá?

24. července 2018 / Pavel Foltán
Tento internetový deník Česká média nedávno publikoval několik článků v souvislosti se situací v ČTK a v Radě ČTK, a to například článek: ČTK a Krametriovy ceny … (z 11. července 2018), dále i článek: „Vadí mi střet zájmů kolegy Žantovského“, říká šéf Rady ČTK Augustin … (ze 13. července 2018) a také článek: Rada ČTK: Každý člen je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel konfliktu zájmů (z 19. července 2018). Česká média jsou jedním z mála deníků, specializujících se (objektivně a vyváženě profesionálně) vesměs na mediální oblast a tématiku. To je už po několik desítek let i má specializace. Třeba v průběhu minulého desetiletí jsem napsal stovky článků, (a to převážně s mediálně analytickou, mediálně politickou, mediálně právní, apod. další tématikou), z nichž desítky byly právě pro deník Česká média, který byl už v uvedené době jednou z hlavních scén mediální analytiky a mediální publicistiky a v tom směru měl už tehdy značný vliv. A snad by se dalo říct, že i v tom směru byl průkopníkem. Řečeno s klasikem „čas oponou trhnul“ a zdá se, že (v důsledku některých událostí – a přestože mám stále ještě velmi mnoho práce) budu mít nyní i po těch letech opět to potěšení napsat pro Česká média několik článků – a zdá se (jakoby recipročně), že zatím to vypadá asi tak na tři aktuální články.  Celý článek

Zápisník radního ČTK - díl 2.

13. července 2018 / Petr Žantovský
První díl tohoto zápisníku, obsahujícího především rekapitulaci mých cílů v Radě ČTK a první zkušenosti s jejich postupnou realizací, jsem zakončil podivením nad tím, že si z nějakého, mně neznámého důvodu nerozumíme s předsedou RČTK M. Augustinem. Když jsem to s jistou lítostí konstatoval, ani v nejmenším mě nenapadlo, jak rychlou akceleraci tento nesoulad nabere a jak moc pan předseda obrazně „šlápne do pedálů“. Celý článek

„Vadí mi střet zájmů kolegy Žantovského,“ říká šéf Rady ČTK Augustin. Agenturu za práci naopak chválí

13. července 2018 / Vojtěch Berger
Rada ČTK měla včera mimořádné schůzi. Její svolání si vyžádali tři nováčci v Radě včetně Petra Žantovského, který má blízko k české dezinformační scéně. Šéf Rady ČTK Miroslav Augustin práci zpravodajské agentury hájí, naopak u Žantovského vidí střet zájmů: „Vadí mi nesmírně, když žádá „četku“, aby zpravodajsky pokrývala jeho soukromé aktivity,“ říká Augustin v rozhovoru pro HlídacíPes.org. Naráží tím na červnové udílení Krameriových cen pro novináře. Ocenění letos už potřetí udělovala Asociace nezávislých médií, která sdružuje některé dezinformační weby a kterou Žantovský spoluzakládal. V Česku i na Slovensku vyvolalo kritiku, že ocenění letos dostal in memoriam i zavražděný novinář Ján Kuciak. Cenu převzal slovenský velvyslanec Peter Weiss. Když se Kuciakova rodina o pozadí Krameriovy ceny dozvěděla, odmítla ocenění přijmout. ČTK stejně jako ostatní mainstreamová média (s výjimkou TV PRIMA) o Krameriových cenách neinformovala. Celý článek

Zápisník radního ČTK

11. července 2018 / Petr Žantovský
Nikdy dříve jsem si nepsal žádné podrobné zápisy o různých aktivitách, jichž jsem byl účasten. Vždy jsem spoléhal na svou paměť a – v případech aktivit úředních – též na korektnost oficiálních zápisů z jednání či schůzí. Dosud jsem prošel jedinou zkušeností, vzdáleně podobnou té, kterou procházím dnes; šlo o členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v letech 2000-2003. Dnes tedy jsem členem Rady České tiskové kanceláře. Rozdíl mezi oběma radami, jejich určením, pravomocemi a smyslem je značný a je popsán v příslušných zákonech - pro tzv. velkou radu – RRTV – je zásadní zákon č. 231/2001 Sb. (s mnoha následnými novelizacemi), pro ČTK a její Radu je stanoven zákon jediný, a to č. 517/1992 Sb., který za těch bezmála 30 let nebyl nikdy novelizován. Tuto skutečnost nepřipomínám náhodou – v mnohém dalším líčení sehraje mnohdy klíčovou roli. Celý článek

ČTK a Krameriovy ceny. „Řediteli jsem nic nenařizoval, jen navrhoval,“ říká radní Žantovský

11. července 2018 / Vojtěch Berger
V mediálních radách se nemá jen kývat, lidé jako Petr Žantovský tam patří,“ připouští v rozhovoru pro HlídacíPes.org šéf Rady ČTK Miroslav Augustin. S Žantovským přesto chce jít do otevřeného sporu. Vadí mu, že před Radou ČTK zatajil svou roli organizátora Krameriových cen, které uděluje Asociace nezávislých médií blízká dezinformačním kruhům. I tento spor se bude řešit na čtvrteční mimořádné schůzi Rady ČTK. Celý článek

Ve čtvrtek se rozhodne o budoucnosti svobodného internetu v Evropě

02. července 2018 / Monitor
Ve čtvrtek 5. července bude Evropský parlament hlasovat o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Články 11 a 13 směrnice obsahují prvky cenzury jako je zavedení licencí za citaci krátkého textu a automatické filtry nahraného obsahu. Na toto nebezpečí upozornili Piráti v neděli odpoledne během happeningu na pražském Palachově náměstí, kde vystoupil i předseda Pirátů Ivan Bartoš, místopředseda Pirátů a poslanec Mikuláš Peksa, poslanec a odborník na IT Ondřej Profant i kandidát na primátora Zdeněk Hřib. Piráti získali na místě přes tři sta podpisů pod petici s dopisem, v němž vyzývají europoslance, aby k nové legislativě zaujali odmítavé stanovisko. Celý článek