logo Facebook
i slova jsou činy

Rada bude veřejnosti prezentovat vlastní analýzu vysílání Českého rozhlasu

16. dubna 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada Českého rozhlasu si nechala zpracovat „Analýzu vysílání ČRo k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017“, a to v rámci vlastního minitendru. Na analýze pracovala společnost Focus a celá je k dispozici na webu rady http://media.rozhlas.cz/_binary/03998462.pdf

Analýza mapuje objektivitu a vyváženost vybraného vysílání, snaží se popsat, jestli rozhlas postupoval v souladu s kodexem a vlastními pravidly pro předvolební vysílání. Zabývá se mimo jiné celým vysíláním Radiožurnálu ve všedních dnech v období 18. 9. – 20. 10. 2017 od 6:30 do 16 hodin a Hlavními zprávami v 18:00, ale také vysíláním stanice Plus ve všedních dnech od 6:30 do 13 hodin a dalšími konkrétními pořady. Ve středu 18. dubna rada pořádá veřejnou prezentaci výsledků analýzy v Galerii Vinohradská. Rada v praxi vyvrací námitky, že nemá dostatek možností pro kontrolu Českého rozhlasu. Své analýzy nechává zpracovat, i když nemá právní subjektivitu a její činnost je hrazena přímo z rozpočtu rozhlasu.

Zcela jiný přístup má Rada České televize. Ta si žádnou analýzu zpracovat nenechala a vyslechla pouze informaci vedení televize. Rozdílný přístup je patrný i u analýzy předvolebního vysílání ČRo a ČT v roce 2016, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání u odborného pracoviště FSV UK CEMES. Analýzu zpopularizoval v inauguračním projevu Miloš Zeman. RRTV ji vzala pouze na vědomí, rada i vedení Českého rozhlasu ji vnímaly jako inspiraci. Generální ředitel České televize Petr Dvořák ji řešil s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou a děkankou Fakulty sociálních věd UK Alicí Němcovou Tejkalovou. „Zástupce univerzity jsme upozornili na hlavní odborné nedostatky zveřejněného materiálu. Současně bylo domluveno uspořádání pracovního setkání zástupců Fakulty sociálních věd UK a zpravodajství České televize,“ uvedl Petr Dvořák na jednání rady. Více zde http://www.ceskamedia.cz/clanek/76517/analyzu-zpopularizovanou-milosem-zemanem-uz-resi-generalni-reditel-ct-a-rektor-uk

Rozdílný přístup obou rad k vlastní činnosti, i když fungují podle zrcadlových paragrafů, vede ke spekulacím nejen o sebevědomí obou orgánů. Zavdává důvody i k rozdílným názorům na kvalitu jejich činnosti.