logo Facebook
i slova jsou činy

ČRo stále „přispívá k právnímu vědomí obyvatel“ tím, že upozorňuje podnikatele, aby poslali čestné prohlášení

03. října 2019 15:54 / autor: Jan Mrzena

Nápad zrušit rozhlasové a televizní poplatky se v poslední době opět dostal do argumentáře odpůrců veřejnoprávních médií. Český rozhlas nemotornou snahou o získání dalších plátců odpor k placení sám podněcuje. Výběr poplatků vždy vyvolával kontroverze, zákon je komplikovaný. Ovšem hloupé je, že si s jeho aplikací nevědí rady ani lidé, kteří mají výběr poplatků v Českém rozhlasu na starosti.

Na zářijové schůzi opět řešila rozhlasová rada stížnost, která ukazuje neschopnost manažerů správně vykládat zákon, kde je existence a úkoly Českého rozhlasu popsána. A nejde o náhodu, argumenty vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků Radky Šimečkové zaznívají opakovaně. Její výklad zákona vede k naštvanosti a naprosto selhává i rada, která ty hlouposti používá při odpovědi lidem, kteří se proti hloupé praxi ohradí. Radní i Radka Šimečková neumí rozlišit, co je rozhlasové vysílání a co je výběr poplatků. Naprosto mimo realitu je výklad paragrafu, který popisuje úkoly veřejné služby a manažerka jej používá jako obhajobu pro posílání obtěžující pošty podnikatelům.

O co vlastně šlo? Vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků Radka Šimečková rozeslala do datových schránek podnikatelům výzvu, aby buďto přiznali přijímač anebo napsali prohlášení, že přijímač nemají. Potud snad správně – má v popisu práce hledat plátce a hlídat naplnění zákona o poplatcích. Na stížnost posluchače však vysvětluje, že tu výzvu posílá proto, aby podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, je tím dopisem informovala o povinnostech, čímž zvýší jejich právní vědomí.

Uvedený paragraf má toto znění: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména…b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.“ Že v případě hledání nových poplatníků nejde o hlavní úkol veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání je evidentní. Vzhledem k faktu, že stížnosti na tento postup řešila rada opakovaně, měl by už někdo z nejužšího vedení Českého rozhlasu paní vedoucí proškolit v mediální legislativě.

Zarážející je i ledabylost rady při řešení stížností posluchačů. A také nesystémovost, která pramení z neznalosti vlastních kompetencí. Pro úplnost zveřejňujeme texty všech tří dopisů, o kterých je řeč.

Posluchač:

„Dobrý den, chápu vaši neodbytnou snahu získat další předplatitele, ale nemám ani nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Chápu, že je moje povinnost se k přijímačům přihlásit, ale prosím, na základě jakého zákona můžete vymáhat moje čestné prohlášení, že přijímače nevlastním. Cítím se vaším žádostí o čestné prohlášení ponižován. Zdravím.“

Vyjádření Rady ČRo:

„Vážený pane posluchači, děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš podnět, který jsme předali vedení ČRo s pokynem, aby se k němu adekvátně vyjádřilo. Zmíněné vyjádření, které si dovoluji k tomuto mailu připojit, snad vnese světlo do záležitosti, která se může zdát zprvu nepochopitelná. Rada Českého rozhlasu se s ním ztotožňuje a věří, že uspokojí také Vás.“

Vyjádření vedení ČRo:

„Ke stížnosti posluchače na vymáhání čestného prohlášení v odeslané písemnosti Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky – PO/FOP, která byla Radě Českého rozhlasu doručena 12. srpna 2019, sděluji následující.

Písemnost s názvem Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky – PO/FOP, kterou Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Z výše uvedeného vyplývá, že Český rozhlas v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky a výše uvedené Upozornění na dodržování zákonné povinnosti má preventivní a osvětový charakter, neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si zákonné povinnosti není vědoma a Zákon nedodržuje.

Písemnost není koncipována jako výzva a osloveným subjektům tak nevzniká ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z ní být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona, neboť není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení, které je koncipováno jako oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, nevychází explicitně ze Zákona a je ji třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako upozornění na dodržování zákonné povinnosti.

Záměrem Českého rozhlasu je sdělovat jasné a přesné informace, upozorňovat na dodržování zákonných povinností, které v případě rozhlasových poplatků slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. Vnímáme reakce a připomínky ze strany posluchačů, poplatníků i oslovovaných subjektů jako podnětné a vždy se jimi zabýváme, ačkoli jsou často, a to i v případě odeslání této písemnosti, ojedinělé. Navzdory výše uvedenému provedeme v textaci takové úpravy, abychom oslovovaným subjektům jasně přiblížili cíl oslovení, které má formu upozornění a eliminovali negativní zkušenost z komunikace s Českým rozhlasem.

Ing. Radka Šimečková, vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků“

Nepřipadá Vám, že na Vinohradské občas bloumá major Terazky?