logo Facebook
i slova jsou činy

Lubomír Zaorálek: Členské státy nemají zavádět obecnou povinnost sledování internetu

24. září 2019 13:00 / autor: Monitor

Nedávno otevřeli při interpelacích Piráti opětovně diskusi v Poslanecké sněmovně o evropské směrnici o autorském právu. Zásadní souvislosti a vyjádření z této diskuse jsme publikovali. Piráti proti směrnici bojují od chvíle, kdy začala vznikat. Zde přinášíme kompletní odpověď ministra kultury Lubomíra Zaorálka: "Asi vás moc nenadchnu s tou odpovědí. Ale samozřejmě zkusím odpovědět. Vy vlastně po nás chcete, abychom se připojili k Polsku, k tomu podání k Soudnímu dvoru s žalobou proti Evropskému parlamentu, kde se navrhuje, aby se ta určitá ustanovení článku 17 příslušné směrnice o autorském právu učinila neplatnými. A vy víte, že jsme se jako Česká republika účastnili těch vyjednávání poměrně komplikovaných a že jsme měli možnost uplatnit svoje názory, i ostatní členské státy. Ten výsledek je jakýsi kompromis. A my jsme se na tom kompromisu podíleli, to je třeba říci. Takže teď není jednoduché, kdybychom se najednou měli stavět, že např. článek 17 chceme omezit nebo zneplatnit.

Pro poslance možná jenom vysvětlím, snad to řeknu přesně, to je, jako když máme třeba server Ulož.to a na tomto serveru Ulož.to se třeba objeví film Svěráka a ten dotyčný autor protestuje proti tomu, že se tam objevuje jeho film, na který jsou autorská práva, a ta směrnice chce právě tomuto zamezit, aby v případě, že se nějaký autor ozve a řekne "tam se něco promítá a já jsem na to nedal žádné svolení", aby bylo možné zasáhnout. To je zhruba smysl toho. A to, co vlastně - nechci tady tlumočit názor pana Profanta, ale on se domnívá, že tento zásah je jakési omezování svobody projevu. Snad jsem to příliš nezkomolil. Ale cílem toho článku 17 tedy je, jak vidíte, zabránit tomu masivnímu poškozování nositelů práv těch autorů, kdy někdo prostě neoprávněně využívá - on vlastně říká "já nic, já jsem jen poskytl ten server, já jsem to tam nedal". Ale vtip je v tom, že on vlastně opravdu využívá takto děl, která někdo vytvořil, a ohání se svobodou a samozřejmě z toho má taky jakýsi prospěch. A to je vlastně to, co má ten článek 17 omezit.


A já vám tedy mohu říct naše stanovisko, které já jsem dával i premiérovi. V preambuli obsahující odůvodnění a výklad toho normativního textu směrnice se výslovně uvádí, že povinnosti stanovené v této směrnici by neměly vést k tomu, že členské státy zavedou obecnou povinnost sledování. O to vlastně nejde. Dále, že opatření přijatá poskytovateli služeb by měla být vždy účinná, pokud jde o sledované cíle, ale neměla by překračovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, tedy zamezit a ukončit dostupnost děl a předmětů ochrany, k jejichž užití nebylo poskytnuto svolení. To je jediný cíl. Takže žádné další omezení.


Otázkou souladu předmětného článku s právem EU včetně souladu s Listinou základních práv EU se na žádost několika členských států zabývala právní služba Rady ve svém stanovisku už v říjnu 2017, které je aplikovatelné i na finální text směrnice. A právní služba dospěla k závěru, že úprava obsažená v předmětných článcích odpovídá požadavkům Soudního dvora na zajištění spravedlivé rovnováhy mezi základními právy a je v souladu s Listinou základních práv a svobod. To znamená, když vy říkáte, že to je omezení svobod, tak já vám říkám: tohle bylo podáno, tohle bylo zkoumáno. A tvrdí se, že tam ta rovnováha je. Vždycky je to jakési hledání rovnováhy. A my máme tedy stanovisko právní rady, že tady tohle respektováno bylo.


K tomu je ještě nutno doplnit, že výsledné znění směrnice obsahuje řadu ustanovení doplněných právě z důvodu zaručení vyvážené právní úpravy představující onu spravedlivou rovnováhu a zohledňující princip proporcionality. A tady tato doplnění - já jestli mám čas, tak bych je... Už nemám. Jde o to - definice služby, na kterou se bude vztahovat článek 17 včetně negativního vymezení, na které typy služeb se ten článek vztahovat nebude, mírnější režim pro malé podniky a mikropodniky a zákaz omezovat dostupnost předmětů ochrany nahraných uživateli, kteří neporušují autorské právo a práva s nimi související.


Já to už asi nedokončím celé, ale v podstatě mám tady ještě dva tři další důvody, které jsou vlastně mé argumenty pro to, abych vám řekl, že Česká republika by se podle našeho názoru neměla přidat k té polské žalobě. A já jsem toto doporučil i premiéru Babišovi a poslal jsem mu v tomto směru dopis. Takže to je má možná pro vás neuspokojivá odpověď, ale já myslím, že ty argumenty jsou."


Později Lubomír Zaorálek doplnil: "Myslím, že je tam i ochrana proti tomu, aby to nebylo nějak plošné nebo aby to nebylo zneužívané, tak ještě dopovím, že součástí je také výslovný zákaz plošného monitoringu toho ukládaného obsahu, a také, že existuje povinnost nositelů práv každou svou žádost o znemožnění přístupu k jejich konkrétním dílům řádně odůvodnit a povinnost členského státu zajistit existenci mimosoudních mechanismů pro řešení sporů. Takže to ještě jsou ty další doplňky, kterými tvrdím, že je tam ochrana toho, aby to nebylo zase zneužito z druhé strany.


A jinak se domnívám, pane poslanče, celý tento problém, přece to bylo třeba diskutovat na české půdě ještě dříve než tato fáze, ve které nyní jsme. Já si myslím, že máme evropský výbor, ve kterém bychom se měli o tomhle bavit, dokud třeba ještě ta směrnice není hotová. V této chvíli jsme v situaci, kdy se Česká republika na tom podílela, kdy jsme vlastně měli možnost se k tomu vyjadřovat, a vlastně pro nás je ten proces jako kdyby v něčem ve finální fázi. A já si nedovedu představit, že bychom teď - víte, z hlediska toho, jak to znám, jak to funguje, to by bylo znevěrohodnění České republiky, kdybychom teď, po tom, co jsme mohli všechno uplatnit, a byli jsme plně účastni, tak teď najednou bychom udělali to, co vy požadujete. Takže ta debata je asi komplikovaná, věci nejsou černobílé a můžeme v ní v nějaké podobě pokračovat. Ale to hlavní, co vy říkáte, připojte se k Polsku, to mně připadá zahraničněpoliticky chyba, to bychom prostě ztratili kredit jako někdo, kdo když se choval nějakým způsobem, tak najednou své chování prudce změní. Takže já jsem pro to tyhle věci diskutovat v nějaké ranější fázi při přípravě těch směrnic v evropském výboru. Ale teď vám to říkám z hlediska určité věrohodnosti českého státu. Pro mě je dneska těžko představitelné, že bych podporoval, že se utrhneme a teď podpoříme Polsko, když jsme měli možnost se k tomu vyjadřovat dříve. To je můj názor, nemohu jinak."